โรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วทั้งตัว เช็กอาการซิ คุณเป็นหรือเปล่า

อ่าน (1448) | ความคิดเห็น (0)
...
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (โรงพยาบาลพญาไท 1)

โดย นพ.จตุพร ปรารถนาดี แพทย์ประจำศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท 1

          อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบ่อย ๆ และยังมีอาการอ่อนแรง ยกแขนไม่ค่อยขึ้น จะลุกเดินไปไหนก็ลำบาก นี่อาจเป็นสัญญาณของโรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัว ซึ่งเรามีข้อมูลของโรคนี้มาบอกกัน

 โรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัวคืออะไร ? 

          โรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัว เป็นโรคในกลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือ มีการอักเสบของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ในรายที่เป็นอย่างรุนแรงอาจมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนไม่สามารถลุกจากเตียงหรือเดินได้ มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจอักเสบ ทำให้ระบบหายใจล้มเหลว 

 สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัวคืออะไร ? 

          สาเหตุของโรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัวยังไม่ทราบ แต่จากการศึกษาพบว่ามีความผิดปกติทางระบบอิมมูนของร่างกาย     

 ผู้ใดบ้างที่อาจเป็นโรคนี้ ? 

          โรคนี้พบได้น้อย แต่พบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุที่พบอยู่ในช่วง 30-50 ปี

 อาการแสดงของโรคนี้มีอะไรบ้าง ? 

          อาการเริ่มแรกคือ อาการปวดตามข้อ ปวดตามกล้ามเนื้อ ติดตามมาด้วยอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่วนต้นของร่างกาย ผู้ป่วยจะมีอาการลุกเดินลำบาก ยกแขนไม่ค่อยขึ้น หรือไม่สามารถยกศีรษะขึ้นจากหมอนเวลานอน ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการหายใจลำบาก กลืนลำบาก หรือสำลักอาหารเวลากลืน และจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ในบางรายอาจมีผื่นบริเวณใบหน้าและลำคอร่วมด้วย

 แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างไร ? 

          แพทย์จะให้การวินิจฉัยจากประวัติและการตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ และการตัดตรวจชิ้นเนื้อของกล้ามเนื้อ การตรวจเลือดยังใช้ในการติดตามการรักษาโรคด้วย

 การรักษาโรคนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? 

          การรักษาโรคนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

           1. การรักษาทางยา การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ในขนาดสูงเป็นเวลานาน เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ เนื่องจากยานี้มีผลข้างเคียงมาก ผู้ป่วยจึงควรติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา แพทย์อาจพิจารณาใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาด้วย

           2. การทำกายภาพบำบัด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา การทำกายภาพบำบัดจะเป็นการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหดตัวแข็ง ป้องกันข้อติด และส่งเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ เป็นการให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพและช่วยตนเองได้เร็วขึ้น

 การพยากรณ์ของโรคนี้เป็นอย่างไร ? 

          โรคนี้มีการพยากรณ์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ในรายที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ มีการกลืนลำบาก หรือระบบหายใจล้มเหลว หรือในรายที่กล้ามเนื้อถูกทำลายมากจากการตรวจทางพยาธิของกล้ามเนื้อจะมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

ขอบคุณเนื้อหาจาก kapook