ผลวิจัย พบเด็กไทย ผ่อนคลายทุกข์ด้วยการกิน

อ่าน (1778) | ความคิดเห็น (1)
...


สธ.เปิดผลวิจัยเด็กไทยใส่ใจสุขบัญญัติแห่งชาติน้อย ระบายความทุกข์ด้วยการกิน (กระทรวงสาธารณสุข)

          สธ. เผยผลวิจัยพฤติกรรมสุขภาพเด็กอายุ 9-12 ปี พบเด็กใช้วิธีกินเพื่อระบายความทุกข์ และยังชอบดื่มน้ำอัดลม กินขนมหวาน เสี่ยงโรคอ้วนมาเยือน 

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพเด็ก ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสมอง เป็นต้นทุนชีวิตของเด็ก ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
          ทั้งนี้ ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนอายุ 9-12 ปีทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี 2557 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย อารมณ์สังคม และครอบครัว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 77 อยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 18 โดยอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 6 

          จากการสำรวจครั้งนี้ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ 2 ประการ ประการแรกคือด้านโภชนาการทุกภาคยังอยู่ในระดับพอใช้ และมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ เด็กยังดื่มน้ำอัดลม และขนมหวาน เช่น ชาเย็น น้ำแดง โกโก้ รับประทานอาหารจานด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ไส้กรอก ประการที่สองคือด้านอารมณ์ พบว่าเมื่อนักเรียนมีความทุกข์จะระบายอารมณ์ด้วยการกิน ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วนตามมาภายหลัง          ส่วนในด้านของสุขภาพอนามัย พบว่าเด็กนักเรียนในภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากที่สุด เช่น การดูแลความสะอาดร่างกาย การแปรงฟัน การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนถึงความเร่งด่วนในการปลูกฝังสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย 

          ด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า กองสุขศึกษา ได้จัดทำนวัตกรรมชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ประกอบด้วย เอกสารแผ่นพับ ซีดี บัตรคำ และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และคู่มือการสร้างสุขภาพเด็กไทย เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพ และปฏิบัติตามสุขบัญญัติข้อ 1-10 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดูแลสุขภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย 

           1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

           2. การรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี 

           3. การล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย 

           4. การกินอาหารปรุงสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

           5. การงดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ 

           6. การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

           7. การป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 

           8. การออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 

           9. การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

           10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม 

          การปฏิบัติสุขบัญญัติจนเป็นนิสัยจะทำให้มีสุขภาพดีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา

ขอบคุณเนื้อหาจาก kapook

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: member_5370b6b0d51e468d4d00000d

Filename: inc/reply_item.php

Line Number: 3

#1
จริง!! ช้านคนหนึ่ง
...